Jezi(k)-ci: [ en ] [ sr ]
autor digitalnog objekta:
Vukmirović, Mihailo, 1976- (aut. code: 00649 - E-CRIS.CG)
drugo:
Bošković, Aneta, 1963
drugo:
Tasić, Nebojša
drugo:
Nikolić, Goran, 1951
Naslov:

Prognostički značaj novonastale atrijalne fibrilacije kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom

Podnaslov:
Nema podnaslova.
Opis:
No description available.
Trajni link:
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1109
Prava i licence:
Creative Commons
  • http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/uk/
  • Korišćenje ovog materijala, konkretno njegovo reprodukovanje i distribucija, čini vas ugovornom stranom prema autoru/vlasniku ovog materijala i vezuje vas na licencom propisane uslove korišćenja. Oni podrazumevaju korišćenje materijala samo u okviru ograničenja sadržanih u autorizaciji koju je dao autor/vlasnik dela i koju potvrđuje ovaj dokument. Provajder ovog servisa (Univerzitet u Beogradu,Univerzitetska biblioteka) i Creative Commons nisu partneri u ugovoru o licenci. Nikakva prava niti obaveze ne mogu nastati, koje bi se smatrale obavezujućim bilo za provajdera servisa, bilo za Creative Commons. Ni provajder servisa ni Creative Commons nisu ustanove pravne prakse, i ne mogu i neće pružati pravne savete. One pružaju informacije bez bilo kakve pretpostavljene garancije i ne prihvataju odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati njenim korišćenjem.
University of Vienna 2007