Jezi(k)-ci: [ en ] [ sr ]
autor digitalnog objekta:
Jovanović, Ana, 1970- (aut. code: 00372 - E-CRIS.CG)
drugo:
Jovićević, Svetozar, 1942-
drugo:
Marinčić, Aleksandar
drugo:
Filipović, Dragan, 1950-
drugo:
Stanković, Ljubiša, 1960-
drugo:
Milovanović, Bratislav
Naslov:

Analiza složenih antenskih struktura metodom najmanjih kvadrata

Podnaslov:
Nema podnaslova.
Alternativni naslov:
Nema alternativnog naslova.
Opis:
No description available.
Trajni link:
http://phaidra.ucg.ac.me/o:973
Prava i licence:
Creative Commons
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/uk/
  • Korišćenje ovog materijala, konkretno njegovo reprodukovanje i distribucija, čini vas ugovornom stranom prema autoru/vlasniku ovog materijala i vezuje vas na licencom propisane uslove korišćenja. Oni podrazumevaju korišćenje materijala samo u okviru ograničenja sadržanih u autorizaciji koju je dao autor/vlasnik dela i koju potvrđuje ovaj dokument. Provajder ovog servisa (Univerzitet u Beogradu,Univerzitetska biblioteka) i Creative Commons nisu partneri u ugovoru o licenci. Nikakva prava niti obaveze ne mogu nastati, koje bi se smatrale obavezujućim bilo za provajdera servisa, bilo za Creative Commons. Ni provajder servisa ni Creative Commons nisu ustanove pravne prakse, i ne mogu i neće pružati pravne savete. One pružaju informacije bez bilo kakve pretpostavljene garancije i ne prihvataju odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati njenim korišćenjem.
University of Vienna 2007